VVS-isolering av högsta klass

Bättre luft - Lägre energikostnader
Kontakta oss

VVS-isolering av högsta klass

Bättre luft - Lägre energikostnader
Kontakta oss

VVS- och ventilationsisolering

Skapa ett bättre inomhusklimat och spara på energin med bättre isolering. Kontakta oss redan idag för offertförslag eller mer information om vad vi kan göra.

Vi utför arbeten åt alla typer av kunder

Vi utför kompetenta isoleringsarbeten åt privatpersoner, företag och fastighetsägare i Sundsvall och hela Västernorrland.

Isoleringsprodukter från ledande leverantörer

Vi använder oss endast av produkter med dokumenterat hög kvalitet från kända leverantörer. Alla våra medarbetare är certifierade. 

KL Isolering - VVS- och ventilationsisolering

Välkommen till KL Isolering AB – vi utför isoleringsarbeten i Sundsvall och hela Västernorrland med starkt fokus på VVS- och ventilationsisolering. Vi utför uppdrag inom isolering åt privatpersoner, företag och fastighetsägare. Alla våra medarbetare är välutbildade, certifierade och erfarna inom sina respektive specialiteter. Vi kan erbjuda våra kunder helhetslösningar inom isolering.

Vi har lång erfarenhet av VVS-och ventilationsisolering inom såväl värme, kyla och brand. För säkerhet och effektivitet använder vi oss endast av produkter med dokumenterat hög kvalitet från kända leverantörer. Vi använder oss av flera olika typer av ytbeklädnader såsom plast, plåt, aluminium med mera och kan utföra isoleringsarbeten av olika objekt från pannbyten till panncentraler eller hela eller delar av objektet.

Spara energi med korrekta installationer

Med hjälp av våra tjänster inom isolering kan du få bästa tänkbara effekt med mycket bra energibesparing. I takt med att kraven på byggmarknaden växer ökar behovet av specialiserade lösningar inom isolering. Vi har kompetensen att alltid erbjuda de bästa och mest hållbara isoleringslösningarna för alla typer av VVS- och ventilationsinstallationerna.

Varför används teknisk isolering?

 • Minska värme- och kylförluster
 • Förhindra legionella
 • Förhindra kondensbildning
 • Begränsa brandspridning
 • Dämpa ljud
 • Skydda omgivning och människor mot bränn- och frostskador
 • Spara pengar
 • Minska miljöpåverkan

Auktoriserade inom isolering

KL Isolering är ett auktoriserat isoleringsföretag – något som ger dig som kund en trygg garanti för att isoleringen ska fungera som den ska. Våra kunskaper inom isolering uppdateras genom vidareutbildning.

Vi arbetar alltid med miljön i fokus. Här är de viktigaste punkterna i vår miljöpolicy:

 • Att minska de negativa effekterna på miljön från vår verksamhet.
 • Att alltid förbättra verksamheten ur miljösynpunkt och att påverka våra leverantörer i den riktningen.
 • Att följa miljölagstiftning samt andra krav från samhället och kunder.
 • Genom att väga samman vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat.

Vi satsar på kvalitet och kunnande på alla områden för att kunna uppnå stabilitet och förtroende i alla våra relationer – både med kunder och leverantörer. Långsiktiga relationer borgar för ett givande och stabilt samarbete, stor flexibilitet och hög servicegrad.

Bättre miljö lägre energikostnader

VVS- och ventilationsisolering är viktigt för att ditt hem ska vara bekvämt och effektivt.

Rätt isolering kan bidra till att minska energikostnaderna och skydda rören från att frysa i kalla klimat. Dessutom bidrar den till att förhindra värmeförlust från varmvattenberedarens avgaser som kan leda till minskad vattentemperatur eller till och med en ökning av vattenräkningen.

Högkvalitativa isoleringsprodukter för VVS och ventilation är viktiga investeringar som ger bestående fördelar. Att investera i professionellt installerade material med högt R-värde kan avsevärt förbättra ett hems effektivitet och komfortnivåer. Dessutom kan de kvalificera dig för skattelättnader när du lämnar in din årliga skattedeklaration

Låt en av våra erfarna tekniker inspektera ditt VVS- och ventilationssystem idag för att se om det är korrekt isolerat!

Vi erbjuder de senaste och mest avancerade isoleringsprodukterna från ledande tillverkare, vilket garanterar att du får det bästa i fråga om prestanda, effektivitet och överkomlighet. Låt oss hjälpa dig att uppnå ett bekvämare och energieffektivare hem! Kontakta oss för att få veta mer.

Isolering – frågor och svar

Vad är teknisk isolering?

Teknisk isolering är en vedertagen benämning på isolering av rör och ventilationskanaler och används inom industri och byggnation. Med bättre teknisk isolering kan vi minska klimatpåverkan samtidigt som kostnaderna för energi minskar. Dessutom skyddar isoleringen från slitage på installationerna och ger bättre prestanda.

Varför bildas kondens?

Kondens uppstår när varm och fuktig inomhusluft träffar en kallare yta (t. ex. ett fönsterbleck) och fukten fälls ut som små vattendroppar. Om kondensen inte torkar kan den leda till röta och svamp.

Vad är kondensisolering?

Om en ventilationskanal med kall luft passerar genom ett rum med högre temperatur finns risk för kondensutfällning på ventilationskanalens utsida. För att förhindra detta isoleras ventilationskanalen så att yttemperaturen överstiger luftens daggpunkt. För att kondensisoleringen ska fungera måste isoleringen förses med en ångbroms.

Ledande inom VVS- och ventilationsisolering
Kontakta oss